Kitabu cha Mwanzo

Downloads: 
  • File icon Kitabu cha mwanzo Mwanzo 1:1 – 50:26
    Download View2.05 MB

Kitabu hichi kinazungumzia mwanzo wa mambo yote duniani.

Kitabu cha Mwanzo picture.jpg