Kitabu cha Yona

Hapa utasikiliza kitabu cha Yona kwa sauti.

Karibu kusikiliza!