Kitabu cha Matendo ya Mitume

Hapa utasikiliza kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sauti.

Karibu kusikiliza!

Thumbnail image