Copyright

This website is sponsored by Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara.

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@kabwalanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara, isipokuwa kimeandikwa tofauti.