Copyright

This website is sponsored by Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara.

For information about this website, email: info@kabwalanguage.com

Unless noted otherwise, copyright for all materials is held by Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara.

Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara S.L.P 1235 Musoma Mara. Picha ya kitabu cha Matendo ya Mitume iliyo kwenye Audio inatumika kwa ruhusa ya Sweet Publishing http://sweetpublishing.com/